هنر مبارزه سان تزو

سان تزو فیلسوف و تئوریسین تاریخی چینی معتقد بود برای پیروزی باید بهترین راه را برای غلبه بر دشمن استفاده کرد و کم هزینه ترین

8

لطفا نظر خود را در مورد این مستند در پایین بنویسد

اشتراک کنید
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

کانالهای مجازی ما

error: Content is protected !!