آموزش زبان میخی

Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

یاد گیری خط میخی برای ایرانیها بسیار مهم است

نظرات خود را در مورد این مستند در پایین بنویسید