Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
راه ما از ایجاد تشکیلات فعال منظم و مستمر مدنی میگذرد

عارف سرایی فعال مدنی و سیاسی موسس سازمان شیروخورشید ایران

ما در سازمان شیروخورشید ایران تلاش خواهیم کرد تا در همه زمینه های مبارزات و مطالعات مدنی رایج و متداول در کشورها پیشرفته جهان مطالعه، تحقیق و  خلق کرده تا بدین طریق مبارزات و تفکر  روشهای مدنی و نافرمانی مدنی را در جامعه ایرانی و علاقمند در خارج از ایران و در داخل ایران  و حتی در منطقه و جهان با ابداعات نومطرح و فراگیر کرده و کارگروهها و تشکیلات متفاوتی در زمینه های متفاوت ایجاد کنیم. همچنین ارتباط با متفکرین و دانشمندان  ایرانی و غیر ایرانی را با علاقمندان به فعالیتهای مدنی و نافرمانی مدنی را میسر سازیم لذا از بزرگان و سروران استدعا داریم در اینراه ما را یاری دهند. مسلما در اینراه ما مشکلات بسیاری خواهیم داشت ولی معتقدیم با تمرکز و استمرا بر پایه عشق به ایران و ایرانی چنین امری میسر خواهد بود. 

عارف سرایی

آئینامه و اساسنامه

آئینامه و اساسنامه ما به تدریج و با پیشرفت فعالیتها تدوین و پیشرفت خواهد کرد. استدعا میشود با بازدید از این وبسایت در پیشرفت کارهای ما شریک باشید

درحال حاضر صفحات دیگر این وبسایت تکمیل نشده و به مرورزمان تکمیل خواهد شد.

در این قسمت ما تلاش خواهیم کرد توجه متفکرین و نویسندگان رابه نوشتن و درج مقالاتی در زمینه مبارزات مدنی و نافرمانی را جلب کرده تا بتوانیم به همه ایده ها و روشهای متداول و یا خلاق مدنی محوریتی بدهیم و توجه عموم را جلب کنیم ، لذا از بزرگان و متفکرین و علاقمندان استدعا میشود در این زمینه ما را همراهی بفرمایند

ما تلاش خواهیم کرد با مطالعات و تحقیقات در همه زمینه های مدنی از طرق مختلف از جمله الگو برداری و تجزیه تحلیل روشهای متداول مدنی در کشورهای پیشرفته و دعوت از پیشکسوتان  متخصصین و تلاشگران  چه ایرانی و چه غیر ایرانی در گسترش این راهکار برای جامعه ایرانی و حتی بین المللی  با ما همکاری کنند.

Play Video

کارگروههای مدنی

ما تلاش خواهیم کرد با تمرکز برایجاد و مطا لعه و انجام فعالیتهای مدنی مختلف متمرکز بر هر کار گروهی شاخه های  مبارزات مدنی را بصورت متمرکز و تخصصی تجزیه و تحلیل و گسترش دهیم بدیهی است این تلاشها مرحله به مرحله و کم کم خواهد بود و کمک اقشار مختلف و متفکرین را به همکاری میطلبد. 

لطفا با مشاهده و پیگیری مطالب این وبسایت توسعه و پیشرفت کارهای ما را زیر نظر گرفته و ما را در این راه با عقاید و نقطه نظرات خود پشتیبانی  کنید.

مکان ما

سازمانهای مدنی

سازمانهای مدنی مطرح کوچک و بزرگ جهان نمونه های جالب و مفیدی برای الگو برداری میباشد. کشورهای پیشرفته جهان به دلیل تجربیات طولانی و علوم مربوط به جامعه مدنی مد لهای خوبی برای الگو برداری میباشند ما در سازمان شیروخورشید ایران تلاش میکنیم با مطالعه و موشکافی  بر طبق فرهنگ و عادات کشور و منطقه جغرافیایی خود به اشکال خلاقانه ایی از این  الگو برداریها برای گسترش مبارزات مدنی ایرانیان استفاده کنیم.

error: Content is protected !!