اهمیت برند یا نماد

Play Video

اهمیت ونقش برند و نماد ،برای کسانیکه ندانسته ویادانسته به نمادهای ملی ایران ضربه زده ویا بی ارزش نشان میدهند بادیدن این فیلم متوجه اهمیت نمادهای ملی ایرانی میشویم که از قدیمیترین و با ارزشترین نمادها و برندهای جهان است اجازه ندهیم افراد ناآگاهانه و یا آگاهانه با رفتارهای ناشایست نمادهای ملی ایران را بی ارزش و یا کم ارزش نشان دهند (بازیرنویس فارس

نظرات خود را در مورد این مستند در پایین بنویسید