قصر پوتین

Play Video

این فیلم توسط الکسی ناوالنی منتقد دولت پوتین در مورد سرقت و ثروت پوتین رییس جمهور روسيه ساخته شده. شبهت عجيب دزدی و سیستم مافیایی روسیه با حکومت اهریمنی اسلامی در ایران

نظرات خود را در مورد این مستند در پایین بنویسید