قصر پوتین

الکسی ناوالنی رهبر انقلابیون دمکراسی خواه روسیه فیلم مستندی در افشاگری دزدی و چپاوول رییس جمور روسیه ولادیمیر پوتین و کارگزاران دولتی روسیه .ساخته است تحت عنوان قصرپوتین . الکسی ناوالنی به همین دلیل در حال حاضر در زندان است و اعتراضات شدید انقلابون روسی ادامه دارد.

8

لطفا نظر خود را در مورد این مستند در پایین بنویسد

اشتراک کنید
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

کانالهای مجازی ما

error: Content is protected !!